Zpracování osobních údajů společností PETRŽELKA Digital s.r.o.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PETRŽELKA Digital s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00, Praha - Staré Město, IČO: 09025995, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329087/MSPH(dále jen „PETRŽELKA Digital“).

Důvodem pro zpracování osobních údajů je jednání o pracovní nebo jiné smlouvě, což je v pořádku a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem zpracování je tak výběr nových kolegů a spolupracovníků do týmu a uzavření příslušné smlouvy.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání výběrového řízení a následně 6 měsíců po jeho ukončení. V případě, že budete mít zájem zůstat zařazení v naší databázi spolupracovníků po delší dobu, můžete nám poskytnout souhlas k takovému zpracování prostřednictvím e-mailové komunikace nebo jiným způsobem.

V PETRŽELKA Digital používáme ke zpracování osobních údajů běžně dostupné a standardní nástroje jako např. kancelářský a komunikační software společnosti Apple,Google, Microsoft, Zoom apod. Osobní údaje chráníme před jejich zneužitím, poškozením či ztrátou prostřednictvím průběžně aktualizovaných a revidovaných technických a organizačních opatření. Pokud se Vámi zaslané osobní údaje změní, informujte nás prosím, abychom zpracovávali pouze správné, platné a úplné údaje.
Dle GDPR můžete kdykoliv využít své právo:
V případě, že nám poskytnete souhlas k delšímu zpracování vašich osobních údajů, můžete udělený souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že budete mít jakékoliv námitky nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@petrzelka.digital  nebo poštou na adrese našeho sídla. 

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte navíc vždy právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních nebo na příslušný soud.
Kliknutím na tlačítko "Povolit cookies" souhlasíte s ukládáním souborů cookie za účelem zlepšení navigace a analýzy používání webu. Více o cookies.